User Login

Register

ROLL# LMTR-BOS-350 วัสดุดูดซับน้ำมันสีขาวแบบม้วนเล็ก BESTSAFE

ROLL# LMTR-BOS-350 วัสดุดูดซับน้ำมันสีขาวแบบม้วนเล็ก BESTSAFE


รหัสสินค้า : 24-1009
ROLL LMTR-BOS-350S- ขนาด size : 40 cm x 50 mวัสดุดูดซับน้ำมันสีขาว (ม้วนเล็ก) สำหรับสีขาว: น้ำมันดูดซับน้ำไม่ได้ไฮโดรคาร์บอนออกน้ำ: น้ำมัน, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันดิบ,
น้ำมันก๊าด, เชื้อเพลิง Jet, น้ำมันเครื่อง, ปิโตรเลียม. น้ำ, รถบรรทุกน้ำมัน,
ถัง, piplines, ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรเพื่อจัดการกับน้ำมัน ทำความสะอาด
จุดเด่นของแผ่นเส้นใยดูดซับน้ำมัน BESTSAFE เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ซึ่งมีน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูงยิ่งสูงขึ้นดูดซับได้ดีเยี่ยม


หมวดหมู่ : 02-วัสดุดูดซับประเภทที่ 1 สำหรับดูดซับน้ำมัน-ม้วน (ROLL)

แท็กที่เกี่ยวข้อง


จำนวนสินค้าENG DETAIL

ROLL# BOS-MTR-350 วัสดุดูดซับน้ำมันสีขาวแบบม้วนเล็ก บรรจุ 1 Roll/Box# BESTSAFE

รายละเอียดสินค้า/Product detail :
- ขนาด size : 40 cm x 50 m
- สำหรับดูดซับน้ำมัน สามารถใช้ทางทะเลได้
- ดูดซับได้รวดเร็ว ค่าการดูดซับสูงมากๆ
- ไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆ สำหรับดูดซับสารเคมี และน้ำมัน ฉุกเฉิน
- 1 ม้วน ดูดซับได้ 105 L/Roll
- ถูกต้องตามหลัก OHA (USA)
รุ่น/Model:BOS-MTR-350
ยี่ห้อ/Brand:BESTSAFE
วัสดุ /Material:
-Polypropylene Particulate or Fabric : 99.7%
-White Pigment : 0.3%
คำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา /Operating instructions:
-สำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉินและงานปรกติในอุตสาหกรรมการผลิต
-ควรมีไว้ประจำโรงงาน หรือจุดเสี่ยง
-อายุการเก็บหากไม่ใช้งานอยู่ได้อย่างน้อย 10 ปี
มาตรฐาน/STANDARD:Accord with (EPA) EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

Sec 38 ROLL LMTR BOS 350 01

Sec 38 ROLL LMTR BOS 350 02

Sec 38 ROLL LMTR BOS 350 03


60/1 หมู่ 5, ถนนทางหลวงหมายเลข 36, ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21000
โทร: 038-949850 [50 คู่สาย] 038-694492, 038-694315-6 | Fax: 038-694493
AnusornProducts@gmail.com, AnusornBestsafe@gmail.com, Sales@anusornproducts.com

ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ