User Login

Register

PAD# BOS-LMT-3502S วัสดุดูดซับน้ำมันสีขาวแบบแผ่น บรรจุ 100 Sheet / Box # BESTSAFE

PAD# BOS-LMT-3502S วัสดุดูดซับน้ำมันสีขาวแบบแผ่น บรรจุ 100 Sheet / Box # BESTSAFE


รหัสสินค้า : 24-1002
PAD BOS-LMT-3502S แบบแผ่น วัสดุดูดซับน้ำมัน-ขาว บรรจุ Box : 100 sheet สำหรับสีขาว: น้ำมันดูดซับน้ำไม่ได้ ไฮโดรคาร์บอนออกน้ำ: น้ำมัน, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันดิบ, น้ำมันก๊าด, เชื้อเพลิง Jet, น้ำมันเครื่อง, ปิโตรเลียม. น้ำ, รถบรรทุกน้ำมัน, ถัง, piplines, ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรเพื่อจัดการกับน้ำมัน ทำความสะอาด จุดเด่นของแผ่นเส้นใยดูดซับน้ำมัน BESTSAFE เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น


หมวดหมู่ : 01-วัสดุดูดซับประเภทที่ 1 สำหรับดูดซับน้ำมัน-แผ่น (PAD)

แท็กที่เกี่ยวข้อง


จำนวนสินค้าENG DETAIL

PAD# BOS-LMT-3502S วัสดุดูดซับน้ำมันสีขาวแบบแผ่น บรรจุ 100 Sheet / Box # BESTSAFE 

รายละเอียดสินค้า/Product detail:
- สำหรับดูดซับน้ำมัน สามารถใช้ทางทะเลได้
- ดูดซับได้รวดเร็ว ค่าการดูดซับสูงมากๆ
- ไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆ สำหรับดูดซับสารเคมี และน้ำมัน ฉุกเฉิน
- 1 แผ่น ดูดซับได้ 1.05 ลิตร
- ถูกต้องตามหลัก OHA (USA)
รุ่น/Model:BOS-LMT-3502S
ยี่ห้อ/Brand:BESTSAFE
วัสดุ /Material:
-Polypropylene Particulate or Fabric : 99.7%
-White Pigment : 0.3%
คำแนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษา/Operating instructions:
-สำหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉินและงานปรกติในอุตสาหกรรมการผลิต ควรมีไว้ประจำโรงงาน หรือจุดเสี่ยง
-อายุการเก็บหากไม่ใช้งานอยู่ได้อย่างน้อย 10 ปี
มาตรฐาน/STANDARD:Accord with(EPA)EPA 40 CFR 264.175 & SPCC standards (NPDES)

Sec 38 LMTR BOS 350 01

Sec 38 LMTR BOS 350 02

Sec 38 LMTR BOS 350 03


60/1 หมู่ 5, ถนนทางหลวงหมายเลข 36, ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21000
โทร: 038-949850 [50 คู่สาย] 038-694492, 038-694315-6 | Fax: 038-694493
AnusornProducts@gmail.com, AnusornBestsafe@gmail.com, Sales@anusornproducts.com

ลักษณะธุรกิจ

ใช้งานเพื่อ

วัสดุ